Remontin ilmoitus­velvollisuus

Osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa huoneistossa suoritettavasta kunnossapito- tai muutostyöstä – tee ilmoitus kätevästi Imatran Talokeskuksen sähköisellä lomakkeella

Muistathan, että jos huoneistossa aiotaan tehdä kunnossapito- tai muutostöitä, on siitä ilmoitettava isännöitsijälle. Uusi asunto-osakeyhtiölaki, joka astui voimaan 1.7.2010, edellyttää osakkaan kirjallista ilmoitusta huoneistossa suoritettavasta kunnossapito- tai muutostyöstä. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia osakkaan suorittamia töitä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan asemaan.

Osakkaan ilmoituksen tulee olla sisällöltään sellainen, että isännöitsijä tai yhtiön hallitus pystyy sen perusteella arvioimaan toteutettavan työn vaikutuksia yhtiön tai toisen osakkaan kunnossapitovastuulla oleviin rakennuksen, kiinteistön tai huoneiston osaan, huoneiston käyttämiseen tai kiinteistön ulkonäköön. Ilmoitusta täydennetään tarvittaessa liitteillä, kuten suunnitelmilla, työselostuksilla ja piirustuksilla.

Kun suunnittelet korjausta, huomioi myös mahdollisesti tarvittavat asbestitutkimukset. Ilmoituksen ko. työstä voit tehdä toimistoltamme saatavalla lomakkeella sekä sähköisellä lomakkeella, jonka löydät täältä. Työn osakas saa aloittaa ainoastaan yhtiön myöntämän luvan saatuaan.

Jos haluat lisätietoja aiheesta, ota meihin yhteyttä!